2018-01-25 12:34:26

Piramida pravilne prehrane

U sklopu nastavnog sata Prirode, u utorak 23. siječnja 2018. učenici petih razreda izrađivali su plakat na temu „Piramida pravilne prehrane“. Sat je zamišljen u obliku radioničke obrade nastavnog sadržaja prilikom kojeg učenici, podijeljeni u dvije grupe, samostalno izrezuju namirnice iz reklamnog materijala različitih trgovačkih centara i lijepe ih na hamer papir prema pravilima prehrambene piramide. Cilj ovakvog oblika nastavnog sata je što bolje potaknuti učenike da uoče važnost pravilne prehrane za očuvanje cjelokupnog zdravlja čovjeka. Osim što su radili i učili, učenici su se zajedno s učiteljicom dobro zabavili i nasmijali. (Ana Babić, učiteljica Prirode i društva)

 


Osnovna škola "Monte Zaro" Pula